A módszerről

A tematika a drámapedagógia sajátos, kreatív eszközrendszerén keresztül a következőkkel foglalkozik mélyebben: önismeret, érzelmi intelligencia, bizalom, együttműködési készség, társas kapcsolatok, felelősségvállalás, tehetséggondozás, mozgáskoordináció, testtudat, koncentráció, önbizalom, beszédművelés, kifejezőkészség fejlesztése zenés, játékos, szituációs, vezetett és improvizációs gyakorlatokkal, jelenetkészítéssel.

A gyerekek a csoportos játékok során egy képzeletbeli világot építenek fel, amelyben szereplőként vesznek részt, azonban ebben a kitalált világban a gyerekek valódi problémákkal szembesülnek, így valós tudással és tapasztalással gazdagodnak.

Bővebben a drámapedagógiáról:
A drámapedagógia olyan művészetpedagógiai irányzat, melynek fő elemei a játékosság és a dramatikusság. Célja a személyiségformálás, a közlés megkönnyítése és a társas kapcsolatok ideális működtetése.

A drámapedagógia a személyiség fejlesztésének olyan módszere, amely során az egyén ismeretei, képességei és társas kapcsolatai dramatikus játékok által fejlődnek.
A játékok során a gyermek képes elsajátítani új ismereteket önmagáról, társairól és társas kapcsolatainak működéséről. A drámapedagógia módszerén alapuló foglalkozások jelentősége, hogy hozzásegíti a gyermeket ahhoz, hogy fejlődjön önkifejezési-, gondolkodási és kooperatív készsége.

A játékok által módosul és fejlődik a megértés szintje, attitűdváltás következik be az érzelmi és megismerési tapasztalatok hatására. Az egyéni, páros és csapatban történő játékok fejlesztik a gyermek együttműködő készségét, szociális viselkedését, megtanulja, hogyan kell egyénileg és csapatban dolgozni, kiállni önmagáért, gondolataiért, társaiért. Fel meri vállalni kreatív gondolatait. Pozitív változás történik a nyelvi és egyéb kommunikációs tapasztalatok fejlődésében, mások szükségleteinek és szándékának fel- és elismerésében.
Copyright © 2017 Mesejáték Klub